Choui Fong Tea Plantations, Chiang Rai.
Wat Rong Suea Ten – The Blue Temple, Chiang Rai.
Mae Fah Luang Gardens & Arboretum, Chiang Rai.
Wat Rong Khun – The White Temple, Chiang Rai.
Chiang Rai – The Perfect Guide for 24 Hours!